Προσκλήσεις

…εκτυπώσεις  προσκλήσεων μονόχρωμα ή έγχρωμα,
μεμονωμένα ή σε μπλοκ των πενήντα φύλλων ή όσων φύλλων χρειασθεί.
Αυτόματη αρίθμηση ή οτιδήποτε μεταβλητό ανά τεμάχιο ή μπλοκ.
Άμεση εκτύπωση δοκιμίου της μακέτας, ….