Κατάλογοι

… κατάλογοι, τιμοκατάλογοι, μονόχρωμοι ή έγχρωμοι, μονής όψης ή
διπλής (διπλωμένο (τσάκιση) στη μέση).
Κατάλογοι και τιμοκατάλογοι διαφόρων σχημάτων, (Α5 / Α4) για ειδικές
θήκες του εμπορίου. Δίπτυχα και τρίπτυχα σχήματος Α4 ή Β4 ή Α3 σε
μικρές ποσοτικές εκτυπώσεις.
….και ειδικά σχήματα κατόπιν συνεννόησης ….