Καρτολίνες

…καρτολίνες, μικρά αυτόνομα σταντ διαφήμισης προϊόντων.
Ανάλογα με την επιθυμία του διαφημιζόμενου, κατασκευάζονται σε
σχήματα όπως η παραπάνω εικόνα.
Συνήθη σχήματα είναι Α3 (297Χ420mm) και κυρίως 325Χ490mm.
Έγχρωμα ή πιο απλά …