Καρτελάκια

…καρτελάκια ρούχων σε διάφορα σχήματα και μεγέθη.
Μονής ή διπλής όψης, απλά μονόχρωμα, δίχρωμα, τετράχρωμα.
Εκτυπώνονται μαζί μεγέθος ή οδηγός, ανάλογα με την ποσότητα που
αντιστοιχεί σε μέγεθος ή οδηγό, εφόσον είναι επιθυμητέο.
Οτιδήποτε άλλο ιδιόμορφο πάντα με προσυνεννόηση.
… φυσικά παροδόσεις άμεσες ολίγων ημερών ….