Ημερολόγια

… ημερολόγια απλά, μονόχρωμα ή έγχρωμα, ενός φύλλου επιτοίχια, δωδεκάμηνα ή πολλαπλών φύλλων / 6φύλλων (έξι μηνών) – 12φύλλων (δώδεκα μηνών).
Σχήματα ημερολογίων από Α4/Α3 έως ειδικά σχήματα π.χ. 25Χ35cm ή 23Χ33cm, καθώς και αντίστοιχα επιτραπέζια σε ανάλογα σχήματα με σπιράλ ωμέγα ή …