Εισιτήρια/Λαχνοί

…εκτυπώσεις εισιτηρίων – λαχνών  μονόχρωμα ή έγχρωμα,
μεμονωμένα ή σε μπλοκ των πενήντα φύλλων ή όσων φύλλων χρειασθεί.
Αυτόματη αρίθμηση ή οτιδήποτε μεταβλητό ανά τεμάχιο ή μπλοκ.
Άμεση εκτύπωση δοκιμίου της μακέτας, ….