Αφίσες

…αφίσες σε μικρές, αλλά και μεγάλες ποσότητες, άμεσα και γρήγορα.
Σε σχήματα απλά Α4 (29,7Χ21cm) / Α3 (42Χ29,7cm) έως 50Χ33cm,
αλλά και Banner 60X33cm, 70X33cm, έως 120cm μήκος, με μέγιστο
πλάτος 33cm και ελάχιστο …..
Σε ποσοτικές εκτυπώσεις με τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Και έπεται συνέχεια …