Αυτοκόλλητα

…αυτοκόλλητα για οποιαδήποτε χρήση, απλά αυτοκόλλητα, αλλά και με
ενισχυμένη κολλητική επιφάνεια για ειδικές περιπτώσεις.
Μεγέθη από πολύ μικρά έως 33Χ100cm, μονόχρωμα ή έγχρωμα.
Ποσότητες μικρές και μεγάλες, με άμεση εκτύπωση δοκιμίου της μακέτας.
Παραδόσεις άμεσες ανάλογα με την ποσότητα και την διαθεσιμότητα της
πρώτης ύλης …..