Προσκλήσεις – Εισιτήρια – Λαχνοί (λαχεία)

…εκτυπώσεις γενικά προσκλήσεων – εισιτηρίων – λαχνών(λαχείων) μονόχρωμα ή έγχρωμα, μεμονωμένα ή σε μπλοκ όσων φύλλων χρειασθεί. Αυτόματη αρίθμηση ή οτιδήποτε μεταβλητό ανά τεμάχιο ή μπλοκ. Άμεση εκτύπωση δοκιμίου της μακέτας….

Ημερολόγια

…ημερολόγια απλά, μονόχρωμα ή έγχρωμα, ενός φύλλου επιτοίχια, δωδεκάμηνα ή πολλαπλών φύλλων / 6φύλλων (έξι μηνών) – 12φύλλων (δώδεκα μηνών). Σχήματα ημερολογίων από Α4/Α3 έως και ειδικών σχήματων, π.χ. 25Χ35cm ή 23Χ33cm, καθώς και αντίστοιχα επιτραπέζια σε ανάλογα σχήματα με σπιράλ ωμέγα ή…

Sale IDEAL v2