Κατάλογοι – Προγράμματα – Βιβλιαράκια

… κατάλογοι, τιμοκατάλογοι, μονόχρωμοι ή έγχρωμοι, μονής όψης ή διπλής, διαφόρων σχημάτων. Δίπτυχα και τρίπτυχα σχήματος Α4 ή Β4 ή Α3 σε μικρές ποσοτικές εκτυπώσεις.….και ειδικά σχήματα κατόπιν συνεννόησης ….

  • Προγράμματα σχολών, σχολείων, δήμων και δημοσίων εταιρειών
  • Μικρές παραγωγές βιβλιαρίων για εταιρίες ανελκυστήρων, συνεργείων αυτοκινήτων, κλπ. με ατομικά στοιχεία πελατών
  • Μικρές παραγωγές εντύπων-βιβλιαρίων μορφωτικού-κοινωνικού περιεχομένου, με έξοδα των ιδίων των ενδιαφερομένων σε επιθυμητές μικρές παραγωγές με χαμηλά κόστη.
Sale IDEAL v2