(Τυπογραφικές Υπηρεσίες- Γενικές Πληροφορίες εκτυπώσεων)

Όποιος επιθυμεί και θέλει κάποια πληροφόρηση  σχετικά με τους τομείς δραστηριοτήτων, που αναφέρονται στις υπηρεσίες, αλλά και οτιδήποτε άλλο σχετικά με την δουλειά του, είμαστε πάντα διατιθεμένοι να βοηθήσουμε. Αν μπορούμε να προσφέρουμε κάποια λύση, ή πληροφόρηση που θα βοηθήσει ευχαρίστως θα την παράσχουμε. Αρκεί να μας στείλετε ένα μήνυμα στο e-mail: infopa90@gmail.com, και θα σας απαντήσουμε. Πηγές γενικής πληροφόρησης των υπηρεσιών είναι αφενός οι προηγούμενες σελίδες, αφετέρου η παρούσα όπου αναφέρονται γενικά κάποιες υφιστάμενες δραστηριότητες. 

Sale IDEAL v2