Αρχική


Λίγα λόγια…
…η διαδρομή στον τομέα των γραφικών τεχνών άρχισε λίγο πρίν το 1985, με επιμονή
στην αναζήτηση νέων τεχνολογιών με βασικό γνώμονα το ποιοτικό αποτέλεσμα σε
συνδυασμό με το χαμηλό κόστος παραγωγής.
Έτσι μετά απο αρκετά χρόνια στον χώρο, δώσαμε τελευταία έμφαση στις ψηφιακές
εκτυπώσεις. Τώρα πλέον με βελτιωμένη ποιοτική απόδοση διευκολύνουν σε ικανοποιητικό
βαθμό, τόσο στην άμεση εκτύπωση δοκιμίου της μακέτας,όσο και σε πολύ μικρές ποσοτικές
εκτυπώσεις με τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Τελευταία εισαγάγαμε νέα διαδικασία εκτύπωσης για φακέλους γενικής χρήσης, φακέλους
τύπου σακούλας μεταφοράς εγγράφων, καθώς και φακέλους οπτικών και φωτογραφικών καταστημάτων. Στην αντίστοιχη σελίδα θα υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.
Και η διαδρομή συνεχίζεται…